• Hmjuni4
  • Helpman2 C
  • Helpman5 C
  • Helpman3 C
  • Helpman4 C
  • Hmjuni2
  • Hmjuni3
woensdag 12 december 2018

9e Groot Gronings Kerstconcert op zondag 23 december 2018 in de San Salvatorkerk te Groningen

kerstconc18

Op zondagmiddag 23 december 2018 wordt, mede door de successen van de afgelopen acht jaren, weer het Groot Gronings Kerstconcert gehouden, nu dus voor de negende keer.

Net als voorgaande jaren is de organisatie in handen van het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor, het koor dat in 2018 70 jaar bestaat en dat op zondag 27 mei jl. heeft gevierd met een schitterend jubileumconcert aan de boorden van het Paterswoldsemeer.

Lees meer...

Gezellig zingen met vrouwenkoor Sjans

sjans
Op dinsdag 11december houdt vrouwenkoor Sjans een open repetitie o.l.v. dirigent Jos Marcus. Iedereen die het leuk vindt kan een avondje meezingen of luisteren. Het programma begint om 20.00 uur in buurtcentrum De Helpen,
Groenesteinlaan 16. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur .De open repetitie is bedoeld om op een leuke en actieve manier kennis te maken met dit gezellige koor. Het koor hoopt op deze manier nieuwe leden te werven.
Het repertoire van vrouwenkoor Sjans is gevarieerd : pop- en musical liedjes, volksliedjes uit allerlei landen en licht klassiek. Voor ons voorjaarsconcert in maart  werken we momenteel aan enkele Afrikaanse volksliederen, muziek van Karl Jenkins, America uit de Westside Story, etc. Ook staat de Cantique de Jean Racine van Fauré op het programma.
Meer informatie is te vinden op de website “vrouwenkoorsjans.nl” .

Wijkcomité dient zienswijze in tegen opheffing parkeerverbod deel Helperzoom

helperzoomparkeerverbodbreedDe gemeente heeft besloten het parkeerverbod op de Helperzoom (het gedeelte tussen het kruispunt met de Helperbrink en het kruispunt met de Goeman Borgesiuslaan) op te heffen. Door een oplettende omwonende werd dit besluit in de Staatscourant gelezen. Hierop is door veel omwonenden geprotesteerd. het Wijkcomité heeft zich bij dit protest aangesloten en haar bezwaren kenbaar gemaakt bij het College van Burgemeester en wethouders. Hieronder kunt de u de integrale zienswijze lezen.

Lees meer...

Duurzaam Helpman

Helpman duurzaam:

Duurzaamheid

Tijdens de jaarvergadering van het wijkcomité Helpman op 6 november j.l. is van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot verduurzaming van onze wijk.

In boeiende gesprekken met vertegenwoordigers van Grunneger Power, Groningen woont slim en Buurkrach zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Zo is er gesproken over wat er achter eigen voordeur al gedaan kan worden, wat je samen met je buren kunt doen en wat er als wijk gezamenlijk kan worden aangepakt.

Lees meer...

Commissie komt nog dit jaar met advies aanpak ringweg

ringokt18

De Commissie-Hertogh, die door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort in het leven is geroepen om oplossingen aan te dragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg, komt uiterlijk eind dit jaar met een advies. Dat schrijft Aanpak Ring Zuid op aanpakringzuid.nl. De commissie kijkt hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met een verantwoorde voortgang van het project. Het gaat daarbij om de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees meer...

Walking Football sportpark Coendersborg.

Amicitia VMC start 6 november met wekelijkse trainingen/wedstrijdjes.
We brengen een eigen team op de been, bestaande uit 60-plussers en nodigen wekelijks een gastteam uit. Trainingen/wedstrijden zijn steeds op dinsdagen vanaf 10.30 uur (aanwezig vanaf 10.00).

walkingvoetbal2

Lees meer...