• Helpman5 C
 • Hmjuni2
 • Helpman4 C
 • Hmjuni4
 • Hmjuni3
 • Hm19apr7
 • Hm19apr5
 • Helpman2 C
 • Hm19apr6
 • Hm19apr1
 • Hm19apr2
 • Hm19apr3
 • Hm19apr4
 • Helpman3 C
 • Hm19apr9

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Nieuws

De nieuwe Helperbel (2019 2) is uit

Activiteitenoverzicht voor kinder en volwassenen in de Groninger Forum bibliotheek locatie De Wijert.

logo gron forumOnderstaand een overzicht met de leukste activiteiten en andere informatie voor kinder en volwassenen de komende maanden in de Groninger Forum bibliotheek locatie De Wijert.

Zomeropeningstijden

In de periode van maandag 29 juli t/m  zondag 18 augustus is onze bibliotheek in De Wijert geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 – 17.30 uur.

Lees meer...

Line-up Sterrebos Live 2019

De line up voor Sterrebos Live 2019 is bijgewerkt:

sterrejuni18nrbreed

 

Line up 2019

 

 

 

 

Zomervakantie: werkzaamheden op zuidelijke ringweg (N7)

Tijdens de zomervakantie is de zuidelijke ringweg (N7) richting Hoogezand afgesloten. Het verkeer heeft te maken met omleidingsroutes.Daarnaast rijden er begin augustus acht dagen bussen in plaats van treinen tussen Groningen- Assen en Groningen Veendam/Winschoten/Weener.

Stremming zuidelijke ringweg

Van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot en met maandag 26 augustus 5.00 uur wordt de zuidelijke ringweg (N7) tussen het Julianaplein en het Europaplein voor het verkeer vanuit Drachten/Assen richting Hoogezand gestremd. Combinatie Herepoort gaat dan de damwanden plaatsen voor de bouw van de verdiepte ligging. De stremming voor het verkeer duurt zes weken. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg van Groningen.

Lees meer...

Reacties inloopbijeenkomst 16 mei 2019 Aanpassingen Verlengde Hereweg

Oversteek bij AH

Reacties inloopbijeenkomst 16 mei 2019 Aanpassingen Verlengde Hereweg 

Hieronder een overzicht van de door de bewoners gesteld vragen en daaronder (cursief) het antwoord van de Gemeente.

1 Van Nattebrug tot verkeerslichten 30 km per uur maken

Voor de verkeersveiligheid en doorstroming is het gehele wegennet van Groningen onderverdeeld naar 30 km/h- en 50 km/h-wegen. De Verlengde Hereweg is daarbij gecategoriseerd als 50 km/h-weg. Voor het functioneren van het gehele netwerk is het van belang dat deze maximum-snelheid blijft. De weg is hier ook voor ingericht.

2 Handhaven niet over de busbaan rijden

Het is niet toegestaan over de busbaan te rijden. We geven dit signaal door aan de politie met het verzoek dit in hun handhavingsronde op te nemen

Lees meer...

Meldpunt overlast en zorg

 logogemeente

Meldpunt Overlast & Zorg

Meldpuntfunctionaris Henk Nijhuis is sinds juni 2017 juni werkzaam. Hij heeft als werkgebied de wijken De Rivierenbuurt, Oosterpoortwijk, Corpus den Hoorn, De Wijert, Helpman en de Hoornsemeerwijk. Sinds januari 2019 zijn daar Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen bijgekomen.

Overlast

Het mooie van de stad, vind Henk Nijhuis, is de dynamiek. Er is altijd iets te doen met zoveel mensen dicht bij elkaar. Dat kan plezierig zijn maar soms kan het ook leiden tot overlast. Vaak wordt bij overlast gedacht aan lawaai van de buren maar ook valt te denken aan drugs- en drankverslaafden, jongeren, (huis) dieren of bedrijven.

Zorg

Soms gaat het niet om overlast maar om zorg om de ander. Bijvoorbeeld om mensen die vereenzamen, die zichzelf en/of hun omgeving vervuilen, om mensen met psychische problemen of om vormen van huiselijk geweld.

In gesprek gaan

Lees meer...

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?